Home

English | Croatian | Finnish | German | Swedish

VISIT Erasmus+  Project – Versatile Islands cooperating for new Services and Innovation in Tourism

Projektet Versatile Islands Cooperating for New Services and Innovation in Tourism (VISIT) är ett erasmusprojekt som leds av Laurea University of Applied Science i Finland och som involverar partnerinstitutioner från Tyskland (Fachhochschule Kiel), Kroatien (Veleuciliste Vern) Sverige (Linnéuniversitetet) och Skottland (Robert Gordon University).

Huvudfokus för VISIT-projektet är att utveckla befintliga och skapa nya innovativa tjänster med små och medelstora företag på europeiska öar för att stärka lokala regioner. Varje högskola (HEI) som deltar i projektet är värd för ett intensivt utbildningsprogram (ISP) på sin ö och alla lärosäten har en uppsättning studenter och lärare i syfte att bilda ett hållbart nätverk med små och medelstora företag för att utveckla tjänster och uppmuntra entreprenörskap.

Fördelarna med projektet är bland annat att stärka öarnas ekonomi, skapa nya arbetstillfällen, stadiga inkomster, öka hållbar turism, internationellt nätverkande med andra öar i ett online-community och utveckla samarbete med partners för att utveckla fler tjänster och företag med öarna. VISIT-projektet ger också företag möjlighet att integrera VISITs affärsmodeller för att utveckla sina egna tjänster.

VISIT utvecklar ett online community med självstudiemoduler i tjänsteutveckling för små och medelstora företag och studenter. Dessa kurser kommer att tillhandahållas av högskolorna för små och medelstora företag via ett online-community. Högskolorna erbjuder företagen praktikplatser för studenter. Det framtida samarbetet ger möjligheter både inom tjänsteutveckling och studier, baserat på erfarenheter och resultat från projektet. VISIT Handbook sammanställer projektets resultat och hur dessa resultat kan överföras till andra områden och högre utbildningsanstalter.