Home

English | Croatian | Finnish | German | Swedish

VISIT Erasmus+  Project – Versatile Islands cooperating for new Services and Innovation in Tourism

“Versatile Islands cooperating for new Services and Innovation in Tourism” on Erasmus + tutkimusprojekti, jossa vetovastuu on Laurea-ammattikorkeakoululla Suomessa. Yhteistyökumppaneina projektissa toimivat korkeakoulut Saksasta (Fachhochschule Kiel), Kroatiasta (Veleuciliste Vern), Ruotsista (Linnaeus University) sekä Skotlannista (Robert Gordon University).
Projektin päätavoitteena on luoda uusia palveluita, sekä kehittää jo olemassa olevia palveluita yhteistyössä Euroopan saarilla sijaitsevien, pienten ja keskisuurten yritysten kanssa ja edistää paikallisten alueiden matkailun ja palveluiden kehitystä. Projektissa mukana olevat korkeakoulut, ”Higher Education Institution (HEI)”, järjestävät kotimaassaan, valitulla saarella viikon kestävän intensiivi-jakson, johon osallistuvat eri alojen korkeakouluopiskelijat opettajineen. Päätavoitteena on muodostaa yritysten kanssa yhteistyössä kestävä verkosto, joka edesauttaa yrityksiä kehittymään ja kannustaa heitä yrittäjyyteen.

Projektissa pyritään vahvistamaan saarten taloutta, luomaan uusia työpaikkoja ja kehittämään kestävää matkailua. Projekti mahdollistaa saaristoyritysten välisen kansainvälisen yhteistyön ja luo yrityksille lisää työkaluja palveluiden kehittämiseen. Projekti tarjoaa yrityksille mahdollisuuden sisällyttää VISIT-projektissa kehitettyjä malleja oman yrityksensä toimintaan sekä palveluiden kehittämiseen.
VISIT kehittää parhaillaan verkkoyhteisöä, jossa yritykset ja opiskelijat voivat luoda ja kehittää uusia ja jo olemassa olevia palveluita. Tulevaisuudessa verkkoyhteisön kautta voidaan suorittaa kursseja ja tarjota opiskelijoille työharjoittelumahdollisuuksia saaristoyrityksissä.
VISIT- käsikirja kokoaa yhteen projektin aikana luodut mallit sekä analysoidut tulokset, ja antaa mahdollisuuksia hyödyntää tuloksia myös jatkossa eri osa-alueilla sekä korkeakoulujen toiminnassa.